Prikaz vseh 4 rezultatov

Pokaži stranski meni
Prikaži 12 24

Ne glej stran: Napadi pošast pod posteljo!

24,00

Knjiga pred vami ne vsebuje samo besed, ampak tudi materine solze, upanje in neštete neprespane noči. Opisuje osebno izkušnjo uspešne poslovne ženske, slaščičarke in psihoterapevtke, ki je kot mama pripravljena premikati gore, da bi svojemu otroku zagotovila srečno in normalno življenje, brez omejitev, ki pestijo tako veliko otrok s posebnimi potrebami. Njena izpoved pa ne opiše samo vzponov in padcev v spopadanju s hčerino diagnozo avtizma, temveč poudari tudi lasten boj z multiplo sklerozo, čemur sledi terapevtski vpogled v to, kako preživeti zunanje in notranje bitke, ne glede na vrsto travme. Čeprav so opisane zgolj osebne izkušnje avtorice, pa je knjiga zgovoren primer, da je z dovolj ljubezni, sočutja in predanosti, mogoče premagati še tako veliko oviro.

 

 

 

Ne glej stran: Življenje z avtizmom

24,00

Knjiga, ki jo držite v roki, je  osebna izpoved dekleta, ki se zaradi motnje avtističnega spektra spopada s številnimi ovirami, ki so ji bile položene v zibo. Velikokrat nerazumljena in deležna pomenljivih pogledov, se bori z obsesivno kompulzivno motnjo, čustvenimi izpadi, motnjo senzornega procesiranja, tesnobo in paničnimi napadi. Sprejmite ta zapis kot osebno povabilo v njen notranji svet, njena občutja, razmišljanje, dojemanje okolice in spoznajte, kako tuj je lahko videti svet skozi oči “čudnega” dekleta.

Don’t look away: Fight the MonSter under your bed!

24,00

The book in front of you holds not only words, but a mother’s hope, tears, and countless sleepless nights. As diligent a businesswoman as a baker and therapist, follow her story as a mother who would move mountains to secure a good life for her child, one devoid of the scrutiny and limitations that plague so many special needs kids’ lives. This work not only catalogues the ups and downs of her daughter’s autism diagnosis, but also highlights her own struggles with multiple sclerosis, followed by a therapist’s insight on how to overcome one’s struggles, both internal and external, along with any type of trauma. Though her experiences are her own, her book is a prudent example that with enough love, compassion, and effort, any hurdle can be overcome.

Schau nicht weg: Bekämpfte das MonSter unter deinem Bett!

24,00

Das Buch vor Ihnen enthält nicht nur Worte, sondern auch die Hoffnung, die Tränen und die unzähligen schlaflosen Nächte einer Mutter. So fleißig sie  als Geschäftsfrau, Bäckerin und Therapeutin ist, folgen Sie ihrer Geschichte als Mutter, die Berge versetzen würde, um ihrem Kind ein gutes Leben zu sichern, ohne die Kontrolle und Einschränkungen, die so viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen plagen. Dieses Buch katalogisiert nicht nur die Höhen und Tiefen der Autismusdiagnose ihrer Tochter, sondern beleuchtet auch ihre eigenen Kämpfe mit Multipler Sklerose, gefolgt von der Einsicht eines Therapeuten, wie man seine inneren und äußeren Kämpfe, sowie jede Art von Trauma überwinden kann. Obwohl ihre Erfahrungen ihre eigenen sind, ist ihr Buch ein umsichtiges Beispiel dafür, dass mit genügend Liebe, Mitgefühl und Anstrengung jede Hürde bezwungen werden kann.